Η χρηματοδοτική μίσθωση: Leasing

36.93 

Ο θεσμός του leasing, ως μια νέα μέθοδος και τεχνική χρηματοδότησης (lease financing, financial leasing), έχει καθιερωθεί διεθνώς τις τελευταίες δεκαετίες και ένα αξιόλογο ποσοστό των πραγματοποιούμενων επενδύσεων, που ολοένα αυξάνεται, διενεργείται μέσω αυτού. Παρά τις διαφορές που συναντούμε στις διάφορες χώρες στις λεπτομέρειες, που οφείλονται στο διαφορετικό νομοθετικό καθεστώς της καθεμιάς απ` αυτές στο πεδίο ιδιαίτερα του αστικού και εμπορικού δικαίου, η κεντρική ιδέα παραμένει πάντα η ίδια: επίτευξη της απόκτησης της χρήσης κεφαλαιουχικών αγαθών, κινητών ή ακινήτων, με ολική χρηματοδότηση της αξίας τους χωρίς ανάγκη καμιάς άμεσης εκταμίευσης εκ μέρους του επενδυτή, ή ακόμη, επίτευξη της κινητοποίησης αργούντων κεφαλαίων, που έχουν ήδη επενδυθεί σε κεφαλαιουχικά αγαθά, μέσω του τιμήματος από την εκποίησή τους και ταυτόχρονη διατήρηση της χρήσης τους, σε τρόπο ώστε να μη διακόπτεται η παραγωγική διαδικασία. Και στις δύο περιπτώσεις, κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι ο χρηματοδότης διασφαλίζεται εμπραγμάτως με αυτό το ίδιο το αγαθό που τίθεται ή βρίσκεται ήδη στην κατοχή και χρήση του οφειλέτη του. (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]

Εκδότης: Σάκκουλας Π. Ν.

ISBN_13: 978-960-420-450-2

Έτος: 2010

Συντελεστής: Μάζης, Παναγιώτης Κ.

Σελίδες: 283