Η χρονική επέκταση ισχύος των ουσιαστικών ποινικών νόμων

Ερμηνεία των άρθρων 2 και 3 ΠΚ

12.62 

Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.

ISBN_13:

Έτος: 1992

Συντελεστής: Μπέκας, Γιάννης

Σελίδες: 322