Η χυμεία στην αρχαία Ελλάδα

14.84 

Το παρόν βιβλίο έχει σκοπό να αποδείξει αφενός ότι η Χυμεία (με τη σημερινή έννοια του όρου) θεμελιώθηκε και αναπτύχθηκε στην Αρχαία Ελλάδα, και αφετέρου ότι οι Έλληνες χυμευτές (εμπειρικοί χυμικοί) δεν είχαν καμιά σχέση με τους αλχυμιστές των ανατολικών χωρών οι οποίοι είχαν κύρια ασχολία την κατασκευή του χρυσού από μη ευγενή μέταλλα.
Εμπειρικοί χυμικοί παρουσιάζονται στον Ελληνικό χώρο και κατά τους προϊστορικούς χρόνους. Πολλοί δε φυσικοί φιλόσοφοι διατυπώνουν στα πλαίσια της φιλοσοφίας, ορθές χυμικές έννοιες, χωρίς όμως να χρησιμοποιήσουν το πείραμα.
Σημειώνουμε ότι οι λέξεις και οι φράσεις του παρόντος βιβλίου που βρίσκονται μέσα σε εισαγωγικά είναι Αρχαιοελληνικές. Θεωρήθηκε απαραίτητο να διατηρηθούν οι Αρχαιοελληνικές κλίσεις των ονομάτων των φιλοσόφων και των χυμευτών. Θεωρήθηκε ακόμα σκόπιμο ορισμένα απλά Αρχαία Ελληνικά κείμενα να μην αποδοθούν στη νεοελληνική.
Το βιβλίο χωρίζεται σε 3 Μέρη. Το 1ο Μέρος με τίτλο `Η Χυμεία των Αρχαίων Ελλήνων` περιέχει όλες τις δυνατές πληροφορίες για την επιστήμη της Χυμείας στην Αρχαία Ελλάδα. Περιέχει συνολικά 18 πρωτότυπες, από άποψη περιεχομένου, παραγράφους οι οποίες οδηγούν άμεσα στο συμπέρασμα ότι οι προηγούμενοι ισχυρισμοί είναι αληθείς. Το 2ο Μέρος περιέχει χυμευτικές ονοματολογίες και χυμευτικά κείμενα. Περιέχει ακόμα όλες τις γνωστές πραγματείες των Αρχαίων Ελλήνων στις οποίες περιέχονται απαρχές ή θέματα Χυμείας.
Το 3ο Μέρος περιέχει τις 6 περιόδους της εξελίξεως της Χυμείας στον Αρχαίο Ελληνικό χώρο: Πρωτομινωική - Μυκηναϊκή, Ομηρική, Προσωκρατική, Σωκρατική, Αλεξανδρινή και Μεταλεξανδρινή. Στις περιόδους αυτές αναφέρονται οι φυσικοί φιλόσοφοι οι οποίοι έθιξαν σχετικά θέματα καθώς και οι χυμευτές.
Κάθε περίοδος συνοδεύεται από τα χαρακτηριστικά της όσον αφορά τη Χυμεία.
Μετά το 3ο Μέρος παρατίθεται εκτενής βιβλιογραφία.
Εκφράζονται ευχαριστίες στους φίλους Γεώργιο Μανουσόπουλο (φιλόλογο - συγγραφέα, Γεν. Γραμματέα της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων), Αλή Μπεζεντέκ (μαθηματικό) και στις θυγατέρες μου Ρούλα Σπανδάγου (μαθηματικό - συγγραφέα) και Νίκη Σπανδάγου (οικονομολόγο) για την βοήθειά τους στην πραγματοποίηση αυτής της εκδόσεως.


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]

Εκδότης: Αίθρα

ISBN_13: 978-960-8333-42-0

Έτος: 2012

Συντελεστής: Σπανδάγος, Ευάγγελος Κ. 1940 - 2020

Σελίδες: 156