Η χωροταξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Εθνικές πολιτικές και ευρωπαϊκή διακυβέρνηση

14.61 

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται την ευρωπαϊκή χωροταξία, δηλαδή το πλέγμα των διαδικασιών, θεσμών και πρακτικών που έχει διαμορφωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την οργάνωση και ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου. Η διαχείριση του ευρωπαϊκού χώρου έχει αναχθεί την τελευταία εικοσαετία σε ιδιαίτερο πεδίο συνεργασίας της Κοινότητας και των κρατών-μελών. Η συνεργασία αυτή αναπτύσσεται σε πολλαπλά επίπεδα (ευρωπαϊκό, διεθνικό, εθνικό, υποεθνικό) και εμπλέκει τόσο τα κοινοτικά όργανα όσο και τις αρχές των κρατών-μελών σε διάφορες βαθμίδες (κεντρικές κυβερνήσεις, περιφερειακές και τοπικές αρχές) αλλά και τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους. Με τη μορφή της αυτή, η ευρωπαϊκή χωροταξία αποτυπώνει ένα «πείραμα» διακυβέρνησης του ευρωπαϊκού χώρου που εξελίσσεται εντός και εκτός του εθνικού κράτους αλλά όχι υπεράνω αυτού. Ένα τέτοιο σύστημα συλλογικής δράσης δεν θίγει τυπικά την αυτονομία των κρατών-μελών στο πεδίο της χωροταξικής αρμοδιότητας, υπεισέρχεται όμως έμμεσα στις ουσιαστικές πτυχές των εθνικών χωροταξικών πολιτικών στο μέτρο που τις επαναπροσδιορίζει υπό το ευρύτερο σύστημα εκούσιων συνεργασιών που αναπτύσσει η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση του ευρωπαϊκού χώρου.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εκδότης: Εκδόσεις Παπαζήση

ISBN_13: 978-960-02-2164-0

Έτος: 2008

Συντελεστής: Γιαννακούρου, Γεωργία

Σελίδες: 197