Η χώρα των Αιτωλών

Συμβολή στη γεωπολιτική της οργάνωση: Διδακτορική διατριβή: Αρχαιολογική και ιστορικογεωγραφική έρευνα

43.00 

Εξαντλημένο

Κεντρικός στόχος της μελέτης μου αυτής είναι η οικιστική, γεωπολιτική και ιστορική ανασύνθεση ενός εκάστου από τα τρία βασικά φύλα του "έθνους των Αιτωλών", το οποίο αρχικώς συναπάρτιζαν, σύμφωνα με το Θουκυδίδη (Γ΄ 94) οι Ευρυτάνες, οι Οφιονείς και οι Αποδωτοί, της πρωταρχικής με άλλα λόγια επικράτειας του φυλετικού κράτους των Αιτωλών, μέχρι το 367 π.Χ., με χώρα αυτού τα υδρονομικά συστήματα της λ. Τριχωνίδος, της κοιλάδας του Εύηνου και της κοιλάδας του Δάφνου (Μόρνου)· προτού ενσωματωθούν, δηλαδή, στην επικράτεια αυτή, η Αγραία (Αγραΐδα), η Απεραντία, η νοτίως του Αρακύνθου παράλια ζώνη της Αιτωλίας, η αποκαλούμενη ακόμα και τον 5ο απ.Χ. αιώνα Αιολίδα καθώς και η Παραχελωίτις. [...] (από τον πρόλογο του συγγραφέα)

Εκδότης: Ίφιτος

ISBN_13: 978-960-87408-1-5

Έτος: 2004

Συντελεστής: Νεραντζής, Ιωάννης Γ.

Σελίδες: 341