Η ψαλτική τέχνη

Λόγος και μέλος στη λατρεία της ορθόδοξης εκκλησίας

29.68 

Το ανά χείρας βιβλίο προορίζεται να καλύψει τις σπουδαστικές ανάγκες των φοιτητών του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο μάθημα "Θέματα Ψαλτικής Τέχνης". Για τον λόγο αυτό εξ αρχής δεν επιδιώχθηκε η ανάπτυξη πρωτότυπων επιστημονικών θεμάτων της εκκλησιαστικής μουσικολογικής έρευνας, αλλά η εισαγωγική θεώρηση ευρύτερων πεδίων της. Ωστόσο, ο ειδικός μουσικολόγος θα βρει πολλά και εξαιρετικά ενδιαφέροντα, ελπίζω, στοιχεία που για πρώτη φορά φανερώνονται, τα περισσότερα από τα οποία προέκυψαν από συστηματικές έρευνες στη χειρόγραφη παράδοση της ψαλτικής. Άλλωστε, στην ύλη του βιβλίου περιλαμβάνονται και κάποιες εισηγήσεις σε συνέδρια ή δημοσιευμένες παλαιότερα εργασίες που αναπόφευκτα είναι πιο εξειδικευμένα κείμενα.
[...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)

Εκδότης: University Studio Press

ISBN_13: 978-960-12-1364-4

Έτος: 2008

Συντελεστής: Γιαννόπουλος, Εμμανουήλ Σ.

Σελίδες: 410