Η ψηφιακή υπογραφή ως μέσο διαπιστώσεως της γνησιότητας των εγγράφων στο αστικό δικονομικό δίκαιο

9.46 

Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.

ISBN_13: 978-960-232-818-7

Έτος: 1998

Συντελεστής: Μανιώτης, Δημήτρης Ν.

Σελίδες: 164