Η ψυχιατρική στην γενική ιατρική

16.12 

Στις μέρες μας είναι γενικά αποδεκτό ότι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) αποτελεί σημείο εστίασης για κάθε σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας. Είναι εξάλλου τεκμηριωμένο ότι ένα σημαντικό ποσοστό της ψυχιατρικής νοσηρότητας διέρχεται από τον πρώτο ηθμό των υπηρεσιών της ΠΦΥ, πριν έλθει σε επαφή με ψυχιατρικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και ότι ένα σημαντικό ποσοστό των περιπτώσεων με ψυχιατρική - ή και μη ψυχιατρική - συμπτωματολογία παραμένει στις υπηρεσίες της ΠΦΥ για παροχή φροντίδας ή και θεραπείας.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εκδότης: Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις

ISBN_13: 978-960-8071-53-7

Έτος: 2003

Συντελεστής: Goldberg, D.

Σελίδες: 116