Η ψυχική υγεία των σπουδαστών

Οδηγός στήριξης

13.55 

Το βιβλίο αποτελεί έναν ολοκληρωμένο οδηγό των ψυχολογικών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθά τον αναγνώστη -με ή χωρίς ειδικές γνώσεις- να βρίσκει πληροφορίες για πολλές ψυχικές διαταραχές, ψυχολογικά προβλήματα ή αποκλίνουσες συμπεριφορές ενός νέου ατόμου, που είτε προϋπάρχουν είτε αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Επιπλέον, περιέχει προτάσεις για τις διαδικασίες που μπορούν να βελτιώσουν την παροχή υπηρεσιών στους σπουδαστές με ψυχικά προβλήματα. Βασικός στόχος του βιβλίου είναι η ευαισθητοποίηση του προσωπικού των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στα προβλήματα ψυχικής υγείας των σπουδαστών, έτσι ώστε αφενός να υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης ανίχνευσης των δυσκολιών τους και αφετέρου να επιλέγονται οι κατάλληλοι τρόποι διαχείρισης και αντιμετώπισης. Ένα χρήσιμο εργαλείο για οποιονδήποτε επιθυμεί να προσεγγίσει σφαιρικότερα το ζήτημα της ψυχικής υγείας των σπουδαστών.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εκδότης: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ)

ISBN_13: 978-960-442-776-5

Έτος: 2006

Συντελεστής: Γιωτάκος, Ορέστης

Σελίδες: 215