Η ψυχολογία της γλώσσας

Ψυχολογική προσέγγιση της χρήσης και της εξέλιξης της γλώσσας

16.12 

Η γλώσσα διαθέτει ένα σημαντικό ψυχολογικό υπόβαθρο, το οποίο είναι ορατό τόσο κατά τη χρήση όσο και κατά την εξέλιξή της. Ο συγγραφέας επικεντρώνεται στην ανάδειξη των διαστάσεων της δύναμης της γλώσσας στον επικοινωνιακό τομέα, δηλ. στη σχολική, κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, αποκαλύπτοντας στη συνέχεια τη δυναμική εξέλιξη της γλώσσας από τα πρώιμα χρόνια της ζωής του ανθρώπου και εξής.

Εκδότης: Έλλην

ISBN_13: 978-960-286-986-4

Έτος: 2008

Συντελεστής: Ζερβός, Γρηγόρης Θ.

Σελίδες: 200