Η ψυχολογική θεώρηση της ποινικής δίκης

21.88 

Μια έρευνα της ψυχολογικής πλευράς της ποινικής δίκης, εστιάζεται στην ψυχολογία των προσώπων που συμμετέχουν στην ποινική διαδικασία και τα ψυχολογικά στοιχεία των φάσεων της διαδικασίας αυτής.

Εκδότης: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

ISBN_13: 978-960-301-396-9

Έτος: 2000

Συντελεστής: Ζησιάδης, Βασίλειος Ι.

Σελίδες: 236