Η ψυχολογική θεώρηση της ποινικής δίκης

21.73 

Οι συχνές αλλαγές του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ιδιαίτερα όσον αφορά διατάξεις που έχουν στενότερη σχέση με την ψυχολογική θεώρηση του αντικειμένου τους, οι νέες θέσεις που πήρε η νομολογία των ποινικών μας δικαστηρίων πάνω σε θέματα τα οποία ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τη Δικαστική Ψυχολογία, αλλά και οι νέες απόψεις τις οποίες υιοθέτησε η θεωρία, επέβαλαν μία αρκετά εκτεταμένη συμπλήρωση του παρόντος βιβλίου με την ελπίδα ότι στο μέτρο που επιτρέπουν οι συχνές μεταβολές του Κώδικα, η ψυχολογική κάλυψη της πορείας της ποινικής δίκης θα είναι συνεπής.

Εκδότης: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

ISBN_13: 978-960-301-835-3

Έτος: 2003

Συντελεστής: Ζησιάδης, Βασίλειος Ι.

Σελίδες: 231