Θεματογραφία αρχαίων ελληνικών

16.32 

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους υποψήφιους της θεωρητικής κατεύθυνσης για τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ και στους Συναδέλφους ΦΙλολόγους, επιδιώκοντας να προσφέρει ένα αξιόπιστο θεματολόγιο που περιλαμβάνει επιλεγμένα κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας με τις κατάλληλες ασκήσεις συντακτικού και γραμματικής.
Περιέχει:
25 Διδακτικές Ενότητες κατανεμημένες με βάση τα αντίστοιχα συντακτικά και γραμματικά φαινόμενα.

10 Φύλλα Επανάληψης
Το βιβλίο συνοδεύεται από έντυπο που διανέμεται δωρεάν και περιλαμβάνει τις Απαντήσεις στις Ασκήσεις των Διδακτικών Ενοτήτων και των Φύλλων Επανάληψης.

Εκδότης: Έναστρον

ISBN_13: 978-960-6649-49-3

Έτος: 2010

Συντελεστής: Κουτσώνα, Εύη

Σελίδες: 183