Θεσμικό πλαίσιο για την προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων

11.24 

Η προστασία και η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων είναι αναγκαία προϋπόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης και της διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

Οι υδατικοί πόροι απειλούνται από την κλιματική αλλαγή και την απώλεια της βιοποικιλότητας που αποτελούν τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα του αιώνα μας. Φαινόμενα ρύπανσης, ξηρασίας και πλημμύρες εμφανίζονται με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα.

Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές, δικηγόρους, τεχνικούς, υπαλλήλους της διοίκησης, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Παρουσιάζεται με εύληπτο και εύχρηστο τρόπο η ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία για τους υδατικούς πόρους. Ο αναγνώστης ενημερώνεται:

- για τη νομοθεσία,
- για τον τρόπο ελέγχου εφαρμογής της νομοθεσίας από τα ελληνικά και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα,
- για τις επιβαλόμενες κυρώσεις στους παραβάτες,
- για τα δικαιώματα που διαθέτει ο πολίτης ενώπιον των ελληνικών αρχών και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
- για την αξιοποίηση των υδατικών πόρων στην παραγωγή ενέργειας,
- για τη συμβολή του επιχειρησιακού προγράμματος για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) στην προστασία των υδατικών πόρων,
- για πηγές περαιτέρω πληροφόρησης.

Εκδότης: Ζήτη

ISBN_13: 978-960-456-285-5

Έτος: 2011

Συντελεστής: Καλλία - Αντωνίου, Αγγελική

Σελίδες: 120