Θεσσαλονίκεια και μακεδονικά

Πόλεις και πρόσωπα της Μακεδονίας 14ος-20ός αιώνας

34.11 

Συνέχεια δυο προηγουμένων τόμων που είδαν το φως της δημοσιότητας το 1990 και 1996 από τον αυτόν εκδοτικό οίκο Κυριακίδη υπό τον τίτλο `Πραγματείαι περί Μακεδονίας` και `Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά` αντιστοίχως, δύναται να θεωρηθεί και ο μετά χείρας τόμος. Και νομίζω ότι δικαιολογημένως ο παρών τόμος χαρακτηρίζεται ως τρίτος της αυτής σειράς. Και αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που, περαιωθείσης της εκδοτικής διαδικασίας, παραδίδω τον τόμον αυτόν στο αναγνωστικό κοινό, φοιτητές και φιλίστορες και που τολμώ να τιτλοφορήσω και αυτόν, όπως τον δεύτερο, ήτοι `Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά`, τ. Γ`.
Όπως και στους δυο προηγουμένους κινούμεθα προς την αναζήτηση θεμάτων συνδεομένων με την νεώτερη ιστορία της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας. Οι μελέτες του παρόντος τόμου αποτελούν την ερευνητική καρποφορία της περιόδου 1996-2004 και είναι κείμενα που εγράφησαν ή παρουσιάσθησαν σε πρωτόλεια μορφή και σε διάφορες ευκαιρίες και που επεξεργασμένα, τα κείμενα αυτά εννοείται, παρουσιάζονται τώρα. Στην συνέχεια λίγες γραμμές, ως είθισται, για τα περιεχόμενα του παρόντος τόμου που θα βοηθήσουν τον αναγνώστη να κατανοήσει καλύτερα τις δημοσιευόμενες εδώ μελέτες και για ένα πιθανό διάλογο με τον ανήσυχο αναγνώστη.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Εκδότης: Κυριακίδη Αφοί

ISBN_13: 978-960-343-878-6

Έτος: 2006

Συντελεστής: Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε.

Σελίδες: 494