Θεσσαλονίκη …εν θερμώ

Ο συγκλονιστικός 20ός αιώνας της πόλης: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Εμφύλιος: Ανασυγκρότηση: Πολιτική κρίση

30.10 

Η γνώση της ιστορίας τον 20ού αιώνα της Θεσσαλονίκης έχει ιδιαίτερη σημασία και χρησιμότητα, αφού επικεντρώνεται στην ύπαρξη και πορεία της πόλης την κρίσιμη αυτή περίοδο. Η κατανόηση όμως του περιεχομένου της γίνεται πιο εύκολη, όταν η πόλη τοποθετηθεί σε ευρύτερα ιστορικά και γεωπολιτικά πλαίσια, αφού η ιστορία της, ιδιαίτερα του 20ού αιώνα, προκύπτει ως αποτέλεσμα ιστορικών συμβάντων, ζυμώσεων και γεγονότων, τοπικής, εθνικής και -κάποιες φορές- παγκόσμιας κλίμακας. Η καταγραφή και ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων γίνεται συνεπώς περιγράφοντας εν συντομία τα ευρύτερα ιστορικά πλαίσια, κρίνοντας την αναφορά αυτή τελείως αναγκαία και χρήσιμη, αφού την ίδια περίοδο των μεγάλων ανακατατάξεων, συμμαχιών, συγκρούσεων, παγκόσμιων πολέμων, εξωτερικών και εσωτερικών αναστατώσεων και κρίσεων, η Θεσσαλονίκη ήταν πάντα παρούσα διαμορφώνοντας με τη συμμετοχή της την ιστορική πραγματικότητα.

Ένεκα όλων αυτών επιλέχτηκε ως τίτλος του παρόντος πονήματος: "Θεσσαλονίκη εν θερμώ".

(Απόστολος Παπαγιαννόπουλος)

Εκδότης: Μαλλιάρης Παιδεία

ISBN_13: 978-960-457-239-7

Έτος: 2009

Συντελεστής: Παπαγιαννόπουλος, Απόστολος

Σελίδες: 719