Θεσσαλονίκη 1423-1430

Η Βενετοκρατία και η τελευταία άλωση από τους Τούρκους

12.90 

Η άλωση αυτή υπήρξε απότοκος της βενετοκρατίας, που είχε προηγηθεί. Για την παράδοση της πόλης στους Βενετούς και τα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν πολύτιμες πληροφορίες μας δίνει ο Συμεών, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης (1416/17-1429), ο οποίος από το 1422 και έπειτα καταγράφει όσα συνέβησαν στην πόλη, τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τα παθήματά του. Για την τελευταία άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους τον Μάρτιο του 1430, έξι μήνες μετά τον θάνατο του αρχιεπισκόπου, πολύτιμες είναι οι πληροφορίες του Ιωάννη Αναγνώστη. (. . .) Η «Διήγησίς» του αποτελεί τη μοναδική πηγή αυτού του γεγονότος, το οποίο υπήρξε σταθμός στην ιστορική πορεία του Βυζαντίου. . .


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εκδότης: Εκδοτικός Οργανισμός Π. Κυριακίδη

ISBN_13: 978-960-89508-0-1

Έτος: 2006

Συντελεστής: Αναγνώστης, Ιωάννης

Σελίδες: 222