Θεσσαλονίκη

Τουρκοκρατία και μεσοπόλεμος: Κείμενα για την ιστορία και την τοπογραφία της πόλης

16.96 

Εκδότης: University Studio Press

ISBN_13: 978-960-12-0510-6

Έτος: 1996

Συντελεστής: Αναστασιάδης, Γεώργιος Ο.

Σελίδες: 483