Θεωρία αριθμών

0.00 

Το βιβλίο αυτό ασχολείται με προβλήματα και ασκήσεις πάνω στη διαιρετότητα, στους πρώτους αριθμούς, στους τέλειους και φίλιους αριθμούς στο μεγιστο κοινό διαιρέτη και το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο δύο αριθμών. Θεωρήματα του Ευκλείδη καθώς και του Fermat και Wilson. Επίσης περιέχει στοιχεία διοφαντικών εξισώσεων πρώτου και δεύτερου βαθμού που εκτός της θεωρητικής σημασίας τους συνδεόνται στενά με αρκετά προβλήματα της θεωρίας αριθμών. Τα στοιχεία της θεωρίας των εξισώσεων όπως παρουσιάζονται ειναι κατάλληλα για τη διεύρυνση του μαθηαμτικού ορίζοντα των σπουδαστών και ερευνητών λυκείων, πανεπιστημίων και ερευνητικών ινστιτούτων.

Εκδότης: Εκδόσεις Βαρβαρήγου

ISBN_13: 978-960-7996-47-3

Έτος: 2010

Συντελεστής: Φούντας, Ευάγγελος Χ.

Σελίδες: 160