Θεωρία βασικών γνώσεων της μουσικής μέχρι την αρμονία

16.88 

[...] Σ` αυτό το βιβλίο ο σπουδαστής θα εξοικιωθεί (θα γνωρίσει) το σύστημα της Ευρωπαϊκής μουσικής. Η Ευρωπαϊκή μουσική είναι το πιό διαδεδομένο Μουσικό Σύστημα σε όλο τον κόσμο. Πήρε την ονομασία αυτή γιατί αναπτύχθηκε και διαμορφώθηκε στο χώρο της Ευρώπης, σε αντίθεση με τη Βυζαντινή Μουσική, που αναπτύχθηκε και εδραιώθηκε στο Βυζάντιο. Εκτός από τη μελέτη του Ευρωπαϊκού συστήματος ο σπουδαστής θα γνωρίσει στοιχεία της Αρχαιοελληνικής, της Βυζαντινής και της Νεοελληνικής μουσικής. (Νεοελληνικά μέτρα και κλίμακες). Καθώς επίσης και τα σύμβολα των φθόγγων, των κλιμάκων και όλων των συγχορδιών με Λατινικούς Χαρακτήρες.

Το βιβλίο αυτό χωρίζεται σε έξι μέρη: Στην εισαγωγή και σε πέντε κύκλους.
- Η εισαγωγή αναλύει τι είναι Μουσική και τις ιδιότητες του ήχου.
- Ο πρώτος-δεύτερος και τρίτος κύκλος αναλύουν όλη τη βασική Θεωρία της Ευρωπαϊκής μουσικής μέχρι την Αρμονία.
- Ο τέταρτος κύκλος αναλύει το Αρχαίο σύστημα των Ελλήνων-της Βυζαντινής Μουσικής-Τα νεοελληνικά μέτρα και τις νεοελληνικές κλίμακες. Επίσης τα σύμβολα γραφής των φθόγγων, των κλιμάκων και όλων των συγχορδιών με Λατινικούς χαρακτήρες.
- Στον πέμπτο και τελευταίο κύκλο αναλύονται: Οι όροι και τα σημεία έκφρασης για τη Μουσική εκτέλεση, και η Μεταφορά (τρανσπόρτο).

(από τον πρόλογο του συγγραφέα)

Εκδότης: Παπαγρηγορίου Κ. - Νάκας Χ.

ISBN_13: 978-960-7554-56-7

Έτος: 2010

Συντελεστής: Αρχιτεκτονίδης, Βασίλης Ι.

Σελίδες: 214