Θεωρία δακτυλίων

69.89 

Το βιβλίο "Θεωρία δακτυλίων" είναι συνέχεια του βιβλίου "Θεωρία ομάδων" και σκοπός του είναι να δημιουργήσει στους φοιτητές και σε κάθε ενδιαφερόμενο για την Άλγεβρα, μια καλή υποδομή στα θέματα που πραγματεύεται. Ο όρος "Άλγεβρα" αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία και ως "Αφηρημένη Άλγεβρα" και ως "Σύγχρονη `Αλγεβρα".
Το βιβλίο περιέχει δεκαέξι κεφάλαια τα οποία πραγματευόμαστε αναλυτικά. Σε κάθε κεφάλαιο εκτός των θεωρημάτων που αποδεικνύονται με αρκετή κατά τη γνώμη μας λεπτομέρεια, περιέχονται παραδείγματα, παρατηρήσεις και εφαρμογές, δηλαδή λυμένες ασκήσεις, για καλύτερη εμπέδωση της θεωρίας. [...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)

Εκδότης: Σταμούλη Α.Ε.

ISBN_13: 978-960-351-553-1

Έτος: 2005

Συντελεστής: Γεωργιάδης, Παναγιώτης Ν.

Σελίδες: 953