Θεωρία διεθνούς και Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

26.51 

Το βιβλίο Θεωρία Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης επιχειρεί να προσφέρει μια σφαιρική θεώρηση του φαινομένου της διεθνούς ολοκλήρωσης κυρίως όσον αφορά την Ευρώπη. Διερευνά τις δυνατότητες και τα προβλήματα δημιουργίας κανονιστικών δομών πέραν και υπεράνω των ιστορικών εθνών-κρατών της Ευρώπης. Το θέμα αυτό αφορά άμεσα τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αλλά και φαινόμενα όπως η `παγκοσμιοποίηση`, η `αλληλεξάρτηση` και η θεσμική ανάπτυξη του διεθνούς χώρου. Στο πλαίσιο μιας συγκριτικής και κριτικής εξέτασης των προσεγγίσεων της θεωρίας ολοκλήρωσης, επιχειρείται να φωτιστούν τα κυριότερα ζητήματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην κατανόηση της μορφής και του χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των θεσμών της και των σχέσεών της με τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο. Μεταξύ άλλων, γίνεται προσπάθεια εμβάθυνσης των εννοιών `ευρωπαϊκή ιδέα` - `ευρωπαϊκή ταυτότητα` και κατανόησης της διαφοράς μεταξύ ηγεμονικής ολοκλήρωσης και εθελούσιας ολοκλήρωσης. Επίσης, εξετάζεται το παράδοξο φαινόμενο της ανάπτυξης οικονομικής συνεργασίας και υπερεθνικών θεσμών σε έναν χώρο του οποίου τα κυριότερα χαρακτηριστικά είναι ο κοινωνικός κατατεμαχισμός, η ευρωστία των κανονιστικών δομών των εθνών-κρατών και η κυριαρχία της Ατλαντικής Συμμαχίας στα στρατηγικά ζητήματα. Το παράδοξο αυτό εκτιμάται ότι οφείλεται στην ατυχή στοχαστική πολιτική διαίρεση μεταξύ του οράματος του Ζαν Μοννέ και του γκωλικού οράματος για την Ευρώπη, θέμα το οποίο και εξετάζεται διεξοδικά.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εκδότης: Ποιότητα

ISBN_13: 978-960-7803-08-5

Έτος: 2000

Συντελεστής: Ήφαιστος, Παναγιώτης

Σελίδες: 462