Θεωρία δυναμικής συστημάτων

Με εφαρμογές στη σχεδίαση και λειτουργία συστημάτων παραγωγής

36.39 

[...] Το παρόν σύγγραμμα είναι το αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας διδασκαλίας της "Δυναμικής Συστημάτων" στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Η βασική μου επιδίωξη κατά τη δόμηση τόσο της συνολικής ύλης, όσο και της ύλης του κάθε κεφαλαίου, ήταν η κάλυψη των διδακτικών αναγκών των φοιτητών αλλά και των διπλωματούχων μηχανικών, σε γνώσεις όχι μόνο της "Θεωρίας Δυναμικής Συστημάτων" αλλά και στον τρόπο χρήσης της για την αποτελεσματική αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων. Επεδίωξα, δηλαδή, το περιεχόμενο να περιλαμβάνει ένα τέτοιο επίπεδο θεωρητικής θεμελίωσης που να είναι χρήσιμο στην πράξη, για την κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων του πραγματικού κόσμου που σχετίζονται με το αντικείμενο ενασχόλησης του μηχανολόγου μηχανικού.

Η θεωρητική αυτή θεμελίωση παρουσιάζεται στο πρώτο μέρος του βιβλίου που αποτελείται από δέκα κεφάλαια. Η οργάνωση όλων των κεφαλαίων είναι ίδια. Συγκεκριμένα, πρώτα περιγράφεται το πρόβλημα που πρέπει να λυθεί και στη συνέχεια παρουσιάζεται λεπτομερώς η σχετική θεωρία αντιμετώπισής του. Ακολουθούν χαρακτηριστικά παραδείγματα για να βοηθηθεί ο αναγνώστης στην καλύτερη κατανόηση της θεωρίας. Η παρουσίαση της ύλης είναι πλήρης υπό την έννοια ότι ο αναγνώστης δε χρειάζεται να ανατρέξει σε συμπληρωματικά συγγράμματα. Κάθε θεωρητική ενότητα συνοδεύεται με εκφωνήσεις ασκήσεων. Η προσπάθεια επίλυσής τους από τον αναγνώστη πιστεύω ότι επίσης θα τον βοηθήσει στην περισσότερη κατανόηση της σχετικής ύλης. Οι ασκήσεις αυτές προέρχονται κατά κανόνα από θέματα εξετάσεων που έχουν δοθεί κατά καιρούς στις τμηματικές εξετάσεις των Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. [...]

(απόσπασμα από τον πρόλογο του συγγραφέα)

Εκδότης: σοφία A.E.

ISBN_13: 978-960-88637-6-7

Έτος: 2006

Συντελεστής: Γεωργιάδης, Πάτροκλος Ε.

Σελίδες: 473