Θεωρία ελαστικότητας

34.63 

Εκδότης: Κυριακίδη Αφοί

ISBN_13: 978-960-343-285-2

Έτος: 1995

Συντελεστής: Γδούτος, Εμμανουήλ Ε.

Σελίδες: 444