Θεωρία και λογιστική κόστους Ι-ΙΙ

Για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων

21.02 

Εκδότης: Κυριακίδη Αφοί

ISBN_13: 978-960-343-099-5

Έτος: 1995

Συντελεστής: Τσακλαγκάνος, Άγγελος Α.

Σελίδες: 161