Θεωρία και μεθοδολογία της ιστορίας

13.13 

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου ο συγγραφέας προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτημα «Τι είναι Ιστορία;». Τα άλλα θέματα του ίδιου μέρους περιλαμβάνουν το αντικείμενο της ιστορικής έρευνας, αντιλήψεις και χρησιμότητα της Ιστορίας. Περιέχονται επίσης όροι, θέσεις, ρήσεις για επεξεργασία. Στο δεύτερο μέρος (Μεθοδολογία) τα θέματα είναι: Προβλήματα της ιστορικής έρευνας και φάσεις της εργασίας του ιστορικού, στοιχειώδη βοηθήματα-«εργαλεία» του ιστοριοδίφη, βιβλία «πρώτης ανάγκης» (reference books), γενικές βιβλιογραφίες, συλλογές πηγών, ειδικές βιβλιογραφικές μελέτες, ανέκδοτα έγγραφα, αρχεία και αρχειονομία, ελληνικά, ευρωπαϊκά και άλλα αρχεία, βοηθητικές της Ιστορίας επιστήμες. Προβληματισμοί και ασκήσεις, αναζήτηση, εύρεση, ανάγνωση, χρονολόγηση, εκτίμηση και σχολιασμός ιστορικών εγγράφων. Στο κεφάλαιο για τα ελληνικά αρχεία μνημονεύονται αυτά της Αττικής, του Αιγαίου, του Ιονίου, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Θράκης, της Μακεδονίας, της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας, καθώς και ιδιωτικά και εκκλησιαστικά. Ευρωπαϊκά αρχεία που περιέχουν έγγραφα για τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία είναι της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ρωσίας, της Αυστρίας, της Μ. Βρετανίας, της Ελβετίας, της Ρουμανίας, της Πολωνίας, της Γερμανίας, της Σερβίας, της Κροατίας, της ΠΓΔΜ, των Κάτω Χωρών, της Ουγγαρίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αρχεία ανάλογου ενδιαφέροντος είναι των ΗΠΑ, της Μάλτας, της Κοινωνίας των Εθνών, των Ηνωμένων Εθνών και -τα σημαντικότερα από άποψη περιεχομένου-της Τουρκίας. Παλαιογραφία, Διπλωματική, Εραλδική, Γενεαλογία, Ιστορική Γεωγραφία, ελληνική και λατινική αρίθμηση, συστήματα χρονολόγησης, Κρυπτογραφία και άλλες ειδικές γνώσεις και τεχνικές προσφέρουν τη βοήθεια τους στην ιστορική έρευνα.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εκδότης: Βάνιας

ISBN_13: 978-960-288-077-7

Έτος: 2001

Συντελεστής: Ψαράς, Ι. Δ.

Σελίδες: 230