Θεωρία και πράξη στην εκπαιδευτική σχέση

Κοινωνιοψυχολογική δυναμική της εκπαιδευτικής πρακτικής

15.70 

Στο πρώτο μέρος αυτής της εργασίας γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης της εκπαιδευτικής πρακτικής στην ολότητά της: μέσα από μια οργανωτική οπτική επιχειρείται κατ’ αρχάς η τοποθέτησή της σε ένα ευρύτερο θεσμικό σύνολο. Στο δεύτερο μέρος, όπου η εκπαιδευτική πρακτική εξετάζεται συγχρονικά, γίνεται αναφορά στους εκπαιδευτικούς των «δύσκολων σχολείων». Αυτή η έρευνα πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία το 1990-1993: είναι πραγματικά εκπληκτική η ομοιότητα των καταστάσεων με την Ελλάδα του σήμερα. (. . .) Το τρίτο μέρος του βιβλίου εξετάζει την εκπαιδευτική πρακτική διαχρονικά (1988 και 1999). Εδώ αναλύεται η εικόνα του εκπαιδευτικού από τους μαθητές και από τον ίδιο (ως αποδιδόμενη εικόνα στους μαθητές): οι μαθητές καλούνται να «κρίνουν» το δάσκαλό τους και, στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μαντέψουν τι απάντησαν οι μαθητές γι’ αυτούς. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εκδότης: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ)

ISBN_13: 978-960-344-848-8

Έτος: 1999

Συντελεστής: Κατερέλος, Ιωάννης Δ.

Σελίδες: 195