Θεωρία και πράξη του ποινικού δικαίου

38.16 

Στην ανά χείρας έκδοση η συγγραφεύς συγκεφαλαιώνει την μακρά προσφορά της στον χώρο του Ποινικού Δικαίου, στον οποίο διακρίθηκε ως πανεπιστημιακός διδάσκαλος, δικηγόρος και πολιτικός. Παρέχεται έτσι στον νομικό κόσμο ένα ευσύνοπτο έργο, όπου περιλαμβάνεται το σύνολο του δημοσιευμένου στον νομικό τύπο επιστημονικού της λόγου. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η αναδρομή σε παλαιότερα δημοσιεύματα της κ. Μπενάκη, που εμπλούτισαν την επιστήμη αλλά και την δικαστηριακή πρακτική. Ο τόμος διακρίνεται ανά γνωστικό αντικείμενο σε τρία μέρη: Γενικού Ποινικού Δικαίου, Ειδικού Ποινικού Δικαίου - Ειδικών νόμων και Ποινικής Δικονομίας. Περιέχει μελέτες, νομικά ζητήματα, ιδιωτικές γνωμοδοτήσεις και σχόλια στην νομολογία. Η συγγραφεύς με την έκδοση αυτή καταθέτει και την προσωπική της συμβολή στις επίκαιρες πολιτικές και επιστημονικές εξελίξεις με ένα πρωτότυπο άρθρο, στό οποίο μελετάται η επιρροή της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης στο ποινικό δόγμα και η ενδεχόμενη διαμόρφωση ενός "Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου".

Εκδότης: Σάκκουλας Π. Ν.

ISBN_13: 978-960-420-229-4

Έτος: 2004

Συντελεστής: Ψαρούδα - Μπενάκη, Άννα

Σελίδες: 492