Θεωρία και πράξη των εκδόσεων της υστεροβυζαντινής αναγεννησιακής και μεταβυζαντινής δημώδους γραμματείας

Πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου Neograeca Medii Aevi IVa, Αμβούργο 28-31.1.1999

19.00 

Η ιδέα για την οργάνωση ενός εξειδικευμένου επιστημονικού συμποσίου Neograeca Medii Aevi IVa στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου προέκυψε στο Συνέδριο Neograeca Medii Aevi IV της Λευκωσίας (1997) το "Συμποσιόπουλον" αυτό οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε με αποκλειστικό σκοπό την εμβάθυνση της συζήτησης μεταξύ ειδημόνων, που πραγματοποιείται στα πλαίσια των συνεδρίων Neograeca Medii Aevi (1986 Κολωνία, 1991 Βενετία, 1994 Βιτόρια της Χώρας των Βάσκων, 1997 Λευκωσία, 2000 Οξφόρδη), πάνω στο θέμα: "Θεωρία και Πράξη των εκδόσεων της υστεροβυζαντινής, αναγεννησιακής και μεταβυζαντινής δημώδους γραμματείας".


Στις δώδεκα εισηγήσεις και στις περιλήψεις των συζητήσεων που δημοσιεύονται στον παρόντα τόμο σχολιάζονται οι εκδοτικές μέθοδοι που έχουν ακολουθήσει μέχρι σήμερα οι εκδότες κειμένων της υστεροβυζαντινής και μεταβυζαντινής δημώδους γραμματείας, αναλύονται τα εκδοτικά προβλήματα που ανακύπτουν από τα κείμενα της περιόδου αυτής, και συζητώνται μεθοδολογικές προτάσεις για την εκπόνηση μελλοντικών εκδόσεων των συγκεκριμένων κειμένων.

Εκδότης: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

ISBN_13: 978-960-524-123-0

Έτος: 2001

Συντελεστής: Eideneier, Hans

Σελίδες: 310