Θεωρία και τεχνικές στην Audio Mastering επεξεργασία (περιέχει CD)

16.85 

Ένας βασικός στόχος αυτού του βιβλίου είναι να διασαφηνιστεί ο ρόλος του Audio Mastering στην σύγχρονη μουσική βιομηχανία και να εξηγηθούν οι λόγοι που δημιουργείται η ανάγκη για αυτού του είδους την επεξεργασία.

Πρωταρχικός σκοπός όμως είναι να αναλυθούν, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε τεχνικό επίπεδο, οι εξειδικευμένες τεχνικές επεξεργασίας που έχουν καθιερωθεί στο σύγχρονο mastering και να εντοπισθεί ο βαθμός επιρροής του στο ηχητικό υλικό, όχι μόνο από τεχνικής αλλά και από αισθητικής απόψεως.

Εκδότης: Εκδοτικός Όμιλος Ίων

ISBN_13: 978-960-508-032-7

Έτος: 2012

Συντελεστής: Φουσέκης, Σταμάτης

Σελίδες: 120