Θεωρία κόστους

Έννοιες κόστους: Διακρίσεις κόστους: Συστήματα κοστολόγησης

21.51 

Εκδότης: Σταμούλη Α.Ε.

ISBN_13: 978-960-7306-42-5

Έτος: 1993

Συντελεστής: Πάγγειος, Ιωάννης Κ.

Σελίδες: 271