Θεωρία οικονομικής ανάπτυξης

34.82 

Το βιβλίο αποτελεί μια εισαγωγή στη σύγχρονη θεωρία της οικονομικής ανάπτυξης και βασίζεται στις διαλέξεις που έδωσε ο συγγραφέας στα μαθήματα θεωρία οικονομικής ανάπτυξης, θεωρία οικονομικής μεγέθυνσης και Δυναμικά οικονομικά, τα τελευταία είκοσι χρόνια, στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η πρωτοτυπία του συγγράμματος έγκειται στα εξής δύο χαρακτηριστικά: Πρώτον, η παρουσίαση των διαφόρων υποδειγμάτων γίνεται με ομοιόμορφο τρόπο. Χρησιμοποιείται, δηλαδή, η ίδια μαθηματική μέθοδος - η ντετερμινιστική δυναμική βελτιστοποίηση σε διακριτό χρόνο και σε άπειρο χρονικό ορίζοντα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η μέθοδος αυτή είναι διαφορετική από εκείνη των δημιουργών των εξεταζόμενων υποδειγμάτων. Έτσι καθίσταται ευκολότερη η πρόσβαση του αναγνώστη στα υποδείγματα αυτά και διευκολύνεται η μεταξύ τους σύγκριση. Δεύτερον, η μεθοδολογία που αναπτύσσεται έχει ως μοναδικό προαπαιτούμενο τις βασικές γνώσεις στατικής βελτιστοποίησης. Κατ` αυτό τον τρόπο, σχετικά δύσκολα υποδείγματα καθίστανται προσβάσιμα σε αναγνώστες με βασικές γνώσεις οικονομικών μαθηματικών. Το σύγγραμμα αυτό ενδείκνυται για το μάθημα της οικονομικής ανάπτυξης σε προπτυχιακό επίπεδο. Επίσης, θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο ως υλικό αναφοράς για τις μεθόδους των Δυναμικών οικονομικών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και σε ερευνητές θεμάτων οικονομικής ανάπτυξης.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εκδότης: Κριτική

ISBN_13: 978-960-218-731-9

Έτος: 2011

Συντελεστής: Κολλίντζας, Τρύφων

Σελίδες: 368