Θεωρία οικονομικής πολιτικής

Μακροοικονομική πολιτική

6.63 

[...] Το βιβλίο γράφτηκε για να χρησιμοποιηθεί από τους φοιτητές του τέταρτου έτους του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το περιεχόμενό του αντιστοιχεί στην ύλη του μαθήματος της θεωρίας οικονομικής πολιτικής. Στόχος είναι να παρουσιασθεί στον φοιτητή η θεωρητική θεμελίωση των προτάσεων μακροοικονομικής πολιτικής που διατυπώνουν οι διάφορες σχολές οικονομικής σκέψης. Γι` αυτόν ακριβώς το λόγο γίνεται χρήση του διαφορικού λογισμού ώστε κάθε πρόταση να στηρίζεται και να αποδεικνύεται μαθηματικά. [...]
(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Εκδότης: Ζυγός

ISBN_13:

Έτος: 1999

Συντελεστής: Βαρσακέλης, Νικόλαος

Σελίδες: 139