Θεωρία πιθανοτήτων 2

Κατανομές πιθανότητας τυχαίων μεταβλητών

16.72 

Εκδότης: Σταμούλη Α.Ε.

ISBN_13:

Έτος: 1991

Συντελεστής: Αθανασόπουλος, Δημήτριος Α.

Σελίδες: 240