Θεωρία προοδευτικού εκφυλισμού

Νέα κοινωνική πρόταση ζωής

10.76 

Ο άνθρωπος προέρχεται από ανώτερα πνευματικά επίπεδα και ακολουθεί πορεία πτώσης, έκπτωσης και εκφυλισμού. Είναι δυνατόν να τα ανακτήσει προοδευτικά, ορίζοντας τις αποκλίσεις από αυτά. Η απόκλιση από το προσωρινά ιδανικό, μπορεί να οριστεί. Οι άνθρωποι χωρίζονται σε συγκλίνοντες και αποκλίνοντες. Η κοινωνία αποτελείται από σύνολο κυττάρων. Το κύτταρο λειτουργεί ιδανικά. Επομένως, η λειτουργία του ανθρώπου και της κοινωνίας μπορεί να είναι ιδανική. Ό,τι αποτελεί αναλογικά για το κύτταρο ο άνθρωπος, αποτελεί για τον άνθρωπο, η τοπική κοινωνία και η οικογένεια, ισοδυναμεί με την παγκόσμια κοινότητα.

Εκδότης: Ιδιωτική Έκδοση

ISBN_13: 978-960-92688-1-3

Έτος: 2009

Συντελεστής: Κεραμάρης, Δημήτριος Π.

Σελίδες: 125