Θεωρία στοχαστικών διαδικασιών

18.65 

Το βιβλίο αυτό συμπληρώνει το πρώτο μέρος παρουσιάζοντας μια σύντομη εισαγωγή στα θέματα της μοντελοποίησης φαινομένων διάχυσης και διαδικασιών με ξαφνικά άλματα. Συγκεκριμένα καλύπτει τη διδακτέα ύλη πάνω σε μαρτιγγάλιες διαδικασίες και σε κίνηση Brown, σε στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις και διαδικασίες Levy, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από φοιτητές Πανεπιστημίου μετά από κάποια εισαγωγικά μαθήματα σε Θεωρία Πιθανοτήτων, Διαφορικές Εξισώσεις και στοιχεία στοχαστικών Διαδικασιών. Συμπεριλαμβάνονται παραδείγματα και ασκήσεις με στόχο την εμπέδωση της θεωρίας και την ενθάρρυνση της αυτενέργειας του φοιτητή.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

Εκδότης: Σταμούλη Α.Ε.

ISBN_13: 978-960-351-844-0

Έτος: 2010

Συντελεστής: Κωνσταντινίδης, Δημήτριος Γ.

Σελίδες: 195