Θεωρία στοχαστικών διαδικασιών

30.10 

Μια σύντομη και εμπεριστατωμένη εισαγωγή στο θέμα μοντελοποίηση τυχαίων φαινομένων, που καλύπτει τη διδακτέα ύλη πάνω στις αλυσίδες Markov. Περιλαμβάνει παραδείγματα και ασκήσεις που έχουν στόχο την εμπέδωση της θεωρίας και ενθαρρύνουν τόσο την αυτενέργεια όσο και τη διαίσθηση του αναγνώστη.

Εκδότης: Σταμούλη Α.Ε.

ISBN_13: 978-960-351-791-7

Έτος: 2009

Συντελεστής: Κωνσταντινίδης, Δημήτριος Γ.

Σελίδες: 302