Θεωρία τηλεπικοινωνιακής κινήσεως και εφαρμογές

36.93 

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κατ` αρχήν σε τηλεπικοινωνιακούς μηχανικούς και μηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών. Δεδομένης όμως της διεισδυτικότητας της θεωρίας τηλεπικοινωνιακής κινήσεως στον γενικότερο επιστημονικό τομέα των μηχανικών, συνιστάται η γνώση του αντικειμένου του βιβλίου αυτού σε όλους τους ηλεκτρολόγους και ηλεκτρονικούς μηχανικούς και ιδιαιτέρως σε όλους όσους εξειδικεύονται στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή δικτύων υπολογιστών ως διαχειριστές, αναλυτές ή σχεδιαστές.

Πρόθεση του συγγραφέα είναι το βιβλίο αυτό να αποτελέσει εγχειρίδιο μελέτης για προπτυχιακούς φοιτητές. Συνιστάται δε ως βασικό υπόβαθρο στους φοιτητές που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στους προαναφερθέντες τομείς.

Εκδότης: Παπασωτηρίου

ISBN_13: 978-960-491-034-2

Έτος: 2012

Συντελεστής: Λογοθέτης, Μιχαήλ Δ.

Σελίδες: 376