Θεωρία της ποίησης, ποίηση της θεωρίας

Πρακτικά του συμποσίου "Θεωρία της λογοτεχνίας στον ευρωπαϊκό χώρο" Α.Π.Θ. 21-24 Νοεμβρίου 1991

13.42 

Εκδότης: Παρατηρητής

ISBN_13: 978-960-260-772-5

Έτος: 1995

Συντελεστής: Μπόκλουντ - Λαγοπούλου, Κάριν

Σελίδες: 251