Θεωρία των φόρων και φορολογική πολιτική

37.98 

Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές οικονομικών επιστημών, αλλά και σε οικονομικούς αναλυτές ή στελέχη της διοίκησης που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους αναφορικά με τη θεωρία των φόρων και τη χρήση των φορολογικών `εργαλείων` ως μέσων άσκησης διαφόρων πολιτικών.
Χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αποσαφηνίζονται κάποιες έννοιες και διακρίσεις, αναλύονται οι στόχοι της φορολογικής πολιτικής, τα αίτια και οι συνέπειες της φοροδιαφυγής και οι λοιπές αντιδράσεις
των φορολογουμένων. Παρουσιάζονται επίσης αναλυτικά οι κύριες κατηγορίες φόρων (φόροι εισοδήματος, περιουσίας, δαπάνης κ.λπ.),
τα χαρακτηριστικά τους ως μέσα άσκησης φορολογικής πολιτικής και οι οικονομικές τους επιπτώσεις.
Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται θέματα εφαρμοσμένης φορολογικής πολιτικής, όπως είναι οι αρχές που πρέπει να ικανοποιούν οι φόροι που θα επιβληθούν, η επιλογή μεταξύ φόρων και τελών ως μέσων χρηματοδότησης των δημόσιων δαπανών, η πολιτική των φορολογικών κινήτρων, η φορολογική εναρμόνιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης και η αύξηση των επιβαλλόμενων ποινών ως μέσων για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, η φορολογία και ο τόπος εγκατάστασης των επιχειρήσεων, το πρόβλημα της δημοσιονομικής απορρόφησης και η αντιμετώπισή του, η φορολογία ως μέσο άσκησης κοινωνικής πολιτικής, στεγαστικής πολιτικής, περιβαλλοντικής πολιτικής κ.ά.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εκδότης: Κριτική

ISBN_13: 978-960-218-779-1

Έτος: 2012

Συντελεστής: Τάτσος, Νίκος

Σελίδες: 560