Θεωρίες για τον παγκόσμιο καπιταλισμό

Κριτική προσέγγιση

10.55 

Η αντίληψη ότι η διεθνής οικονομία δε συνιστά το αποτέλεσμα της διαπλοκής των εθνικών οικονομιών, αλλά μια ενιαία κοινωνικο-οικονομική δομή, της οποίας απλά τμήματα αποτελούν τις εθνικές οικονομίες και τα κράτη, έχει ως προέλευση ορισμένες από τις μαρξιστικές θεωρίες για τον ιμπεριαλισμό. Η άποψη αυτή, ότι ο καπιταλισμός υπάρχει μόνο ως παγκόσμιο σύστημα, μορφοποιήθηκε με τον πιο συστηματικό τρόπο μεταπολεμικά, από το ρεύμα μητρόπολης-περιφέρειας. (. . .) Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται κριτικά οι σημαντικότερες θεωρίες για τον «παγκόσμιο καπιταλισμό», σε σχέση με τις έννοιες του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, του συνολικού-κοινωνικού κεφαλαίου, του καπιταλιστικού κράτους, της διεθνοποίησης του κεφαλαίου και του διεθνούς κεφαλαιακού ανταγωνισμού.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εκδότης: Κριτική

ISBN_13: 978-960-218-143-0

Έτος: 1997

Συντελεστής: Μηλιός, Γιάννης

Σελίδες: 118