Θεωρίες θρησκευτικής ανάπτυξης και αγωγής

Erik H. Erikson και Jean Piaget

13.72 

[...] Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται κριτικά πτυχές δύο γενικών θεωριών της ανάπτυξης του ανθρώπου, του Erik H. Erikson και του Jean Piaget. Οι θεωρίες αυτές είναι σημαντικές, γιατί έδωσαν την ώθηση για τη διατύπωση σύγχρονων θεωριών της θρησκευτικής ανάπτυξης. Στην πορεία της ανάλυσης ο συγγραφέας με σαφήνεια καθορίζει και κρίνει τις προϋποθέσεις και τα όρια χρησιμότητας των θεωριών της ανάπτυξης του ανθρώπου για τη χριστιανική αγωγή, καθώς και τη συμβολή τους στη διατύπωση μιας γενικής θεωρίας της θρησκευτικής ανάπτυξης. Το βιβλίο ενδιαφέρει κάθε αναγνώστη και αναγνώστρια που ασχολείται με θέματα εκπαίδευσης και αγωγής - και ειδικότερα χριστιανικής αγωγής - παιδιών, νέων και ώριμων ανθρώπων.

Εκδότης: Γρηγόρη

ISBN_13: 978-960-333-250-3

Έτος: 2000

Συντελεστής: Περσελής, Εμμανουήλ Π.

Σελίδες: 144