Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη

Γνωστικές θεωρίες

15.83 

Η σειρά "Σύγχρονες Ψυχολογικές Θεωρίες Μάθησης" πραγματεύεται τις ψυχολογικές θεωρίες μάθησης και τις εφαρμογές τους στην εκπαιδευτική πράξη. Απευθύνεται στους σπουδαστές των παιδαγωγικών και καθηγητικών τμημάτων καθώς και σε όλους που συμμετέχουν στη διαδικασία της κοινωνικοποίησης του αναπτυσσόμενου ατόμου (ιδίως τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους ειδικούς παιδαγωγούς, τους ψυχολόγους, τους κοινωνικούς λειτουργούς κ.ά.).

Αποτελείται από τέσσερις τόμους:

Τόμος Α΄: Συμπεριφοριστικές θεωρίες
Τόμος Β΄: Κοινωνικογνωστικές θεωρίες
Τόμος Γ΄: Γνωστικές θεωρίες
Τόμος Δ΄: Γνωστική Ψυχολογία -Γνωστική Νευροεπιστήμη και Εκπαιδευτική πράξη: Το Μοντέλο Επεξεργασίας Πληροφοριών

Στον Γ΄ τόμο παρουσιάζεται αρχικά μια περιληπτική γενική ανασκόπηση των εξελίξεων στο χώρο της επιστημονικής ψυχολογίας και εξετάζονται οι βασικές θέσεις, οι θεματικές και οι μεθοδολογικές αρχές της Γνωστικής Ψυχολογίας. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται και αναλύονται τόσο οι παλαιότερες όσο και οι σύγχρονες θεωρίες και τάσεις της Γνωστικής Ψυχολογίας. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στους πρόδρομους της Γνωστικής Ψυχολογίας και ειδικότερα στις θεωρητικές αρχές και στην ενορατική μάθηση της Μορφολογικής Ψυχολογίας, στη θεωρία του γνωστικού πεδίου του Κ. Lewin και στην εμπρόθετη-σκόπιμη μάθηση του Ε.Τolman. Διεξοδικά μελετώνται, επίσης, λόγω της σπουδαιότητας που κατέχουν στην εκπαιδευτική πράξη, οι βασικές γνωστικές θεωρίες μάθησης που περιλαμβάνουν τη λογικομαθηματική μάθηση του J. Piaget, την ευρετική-ανακαλυπτική μάθηση του J. Bruner, την κοινωνικο-ιστορική θεωρία μάθησης και ανάπτυξης του Lev Vygotsky, τη νοηματική-προσληπτική μάθηση του D. Ausubel και την αθροιστική μάθηση του R. Gagne.

Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην παιδαγωγική εκτίμηση-αξιολόγηση της κάθε θεωρίας και εξετάζονται γενικές ψυχοπαιδαγωγικές τους εφαρμογές.

Εκδότης: Κολιάδης Εμμανουήλ

ISBN_13: 978-960-85085-4-5

Έτος: 2007

Συντελεστής: Κολιάδης, Εμμανουήλ Α.

Σελίδες: 308