Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη

Κοινωνικογνωστικές θεωρίες: Αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς και της μάθησης

16.02 

Η σειρά «Σύγχρονες Ψυχολογικές Θεωρίες Μάθησης» πραγματεύεται τις ψυχολογικές θεωρίες μάθησης και τις εφαρμογές τους στην εκπαιδευτική πράξη. (. . .) Στον Β` τόμο γίνεται αρχικά μια περιληπτική γενική ανασκόπηση των βασικών σημείων των κλασικών συμπεριφοριστικών θεωριών μάθησης που παρουσιάζονται αναλυτικά στον Α` τόμο. Στη συνέχεια αναφέρονται και αναλύονται τα βασικά προδρομικά μαθησιακά πρότυπα των κοινωνικογνωστικών θεωριών (. . .). Ιδιαίτερη εκτεταμένη αναφορά γίνεται στη μάθηση με παρατήρηση και μίμηση προτύπων - κοινωνικογνωστική μάθηση του A. Bandura, λόγω της εξαιρετικής σπουδαιότητάς της για την εκπαιδευτική πράξη.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εκδότης: Κολιάδης Εμμανουήλ

ISBN_13: 978-960-85085-2-1

Έτος: 2006

Συντελεστής: Κολιάδης, Εμμανουήλ Α.

Σελίδες: 306