Θεωρίες περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης

21.10 

Αντικείμενο του βιβλίου είναι η κριτική επισκόπηση των κυριότερων θεωρητικών προσεγγίσεων (κλασικών, νεοκλασικών, κεϋνσιανών, φιλελεύθερων - εξελικτικών, ριζοσπαστικών, μαρξιστικών, νεομαρξιστικών) που ερμηνεύουν την άνιση περιφερειακή ανάπτυξη. Η γνώση του μηχανισμού και των παραγόντων που επιδρούν στις διαδικασίες ανάπτυξης συγκεκριμένων περιοχών μας επιτρέπει να διαμορφώσουμε μια ολόκληρη και ενιαία θεωρία που να εξηγεί πλήρως τα αίτια που προκαλούν τις πολύπλευρες ανισότητες αλλά και τις προϋποθέσεις διαχρονικής εξέλιξης της περιφερειακής οικονομίας των ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εκδότης: Κριτική

ISBN_13: 978-960-218-526-1

Έτος: 2007

Συντελεστής: Λαγός, Δημήτρης Γ.

Σελίδες: 256