Θεωρίες της κοινωνικής ψυχολογίας

11.08 

Ό,τι γνωρίζουμε σήμερα στην Κοινωνική Ψυχολογία βασίζεται κυρίως σ` έναν αριθμό θεωριών, οι οποίες κατά καιρούς διατυπώθηκαν και θεμελιώθηκαν με ανάλογες επιστημονικές έρευνες. Στις Θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τόμος ΙΙ, παρουσιάζονται ορισμένες κοινωνικοψυχολογικές θεωρίες οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο της κοινωνικοψυχολογικής έρευνας. Σκοπός της παρουσίασης των θεωριών αυτών είναι να γίνουν προσιτά δομικά και ερευνητικά χαρακτηριστικά των θεωριών και να εισαχθεί ο αναγνώστης σε μια κοινωνικοψυχολογική σκέψη για κοινωνικοψυχολογική ανάλυση ατομικών και κοινωνικών προβλημάτων. Κατά την παρουσίασή τους έγινε ένας συμβιβασμός. Οι κοινωνικοψυχολογικές έρευνες είναι τόσο πολλές και η Κοινωνική Ψυχολογία έγινε τόσο πολύπλευρη και ερευνά τόσο πολλά θέματα, ώστε η παρουσίασή της σε όλη της την έκταση και με όλες της τις λεπτομέρειες να φαίνεται σχεδόν αδύνατη. Ο δικός μας συμβιβασμός συνίσταται στη χρησιμοποίηση τόσων κοινωνικοψυχολογικών ερευνών όσων, κατά την άποψή μας, είναι απαραίτητες για μία, κατά το δυνατόν, πλήρη περιγραφή και παρουσίαση θεωριών, ώστε κατά τη μελέτη τους ο αναγνώστης, και με βάση αυτές, να μπορεί ο ίδιος να διατυπώσει υποθέσεις. (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Εκδότης: Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

ISBN_13: 978-960-01-0606-0

Έτος: 1996

Συντελεστής: Γεωργογιάννης, Παντελής

Σελίδες: 183