Θεωρητικά και κλινικά θέματα φωνητικής και φωνολογίας

Δεδομένα από τον παιδικό λόγο στην αστική ελληνική κυπριακή και κοινή νέα ελληνική

21.10 

Στην παρούσα μονογραφία παρουσιάζονται θέματα που αφορούν θεωρίες της φωνολογικής εξέλιξης, ικανότητες φωνητικής πρόσληψης και ετοιμότητας του βρέφους που οδηγούν στη φωνολογική ανάπτυξη. Αναφέρονται επίσης, ερευνητικά πορίσματα φωνητικής και φωνολογικής ικανότητας παιδιών στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Τέλος, περιγράφονται τα θεωρητικά και κλινικά πλαίσια στην αξιολόγηση και θεραπευτική παρέμβαση της πρώιμης φωνολογικής διαταραχής.

Εκδότης: Επιφανίου Ηλίας

ISBN_13: 978-9963-674-31-2

Έτος: 2010

Συντελεστής: Οκαλίδου, Αρετή

Σελίδες: 168