Θεωρητικόν στοιχειώδες της μουσικής

Κατά τον κανονισμόν των τριών διδασκάλων του νέου συστήματος, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος και Χρυσάνθου Προύσης

11.24 

Εκδότης: Πουρναράς Π. Σ.

ISBN_13: 978-960-242-038-6

Έτος: 1992

Συντελεστής: Κυριάκος Φιλόξενος ο Εφεσιομάγνης

Σελίδες: 216