Θησαυρός ερωτήσεων για το ECDL Expert και Advanced

1500 ερωτήσεις και λύσεις

29.01 

Το βιβλίο αυτό περιέχει ερωτήσεις ασκήσεις εξάσκησης που σκοπό έχουν να βοηθήσουν σημαντικά τους υποψήφιους για το πιστοποιητικό ECDL Expert ή τα πιστοποιητικά ECDL Advanced στην προσπάθειά τους για επιτυχία στις αντίστοιχες εξετάσεις. Το ECDL Expert και το ECDL Advanced είναι Προγράμματα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή Προχωρημένου Επιπέδου. Τα πιστοποιητικά αυτά αποδεικνύουν ότι οι κάτοχοί τους είναι σε θέση να παράγουν αποτελέσματα υψηλού επιπέδου και να αντιμετωπίζουν έργα σύνθετα και δύσκολα, κάνοντας χρήση των τεσσάρων (4) βασικών εφαρμογών γραφείου: Επεξεργασίας Κειμένου, Υπολογιστικών Φύλλων, Βάσεων Δεδομένων, Παρουσιάσεων. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εκδότης: Γκιούρδας Β.

ISBN_13: 978-960-387-430-0

Έτος: 2006

Συντελεστής: Λεόντιος, Μάνος

Σελίδες: 215