Θησαυρός σε πήλινα σκεύη

0.00 

Οι κληρικοί μας βρίσκονται στην αφάνεια. Συντροφεύουν κάθε στιγμή της ζωής των ανθρώπων, χαρούμενες καί λυπηρές, μέσα από ιεροπραξίες, από συμπαράσταση, από λόγο και πράξη, από συμβουλή και στήριξη· και όμως, σαν να παραμένουν οι κοντινοί μας άγνωστοι. Δεν γνωρίζουμε πολλά γι` αυτούς, για το πως αισθάνονται και τι τους δυσκολεύει. Ίσως διότι και οι ίδιοι δεν έχουν συνηθίσει να ανοίγονται, για λόγους ιστορικούς και πολιτισμικούς. Ο στόχος της εργασίας αυτής είναι να ανιχνεύσει την επιβάρυνση που δέχονται οι κληρικοί μας κατά τη διακονία τους, με την ελπίδα να συμβάλει στην βελτίωση της ψυχοσωματικής υγείας τους και εν τέλει της αποτελεσματικότητάς τους. Θεώρησα χρήσιμο να συμπεριλάβω τη διερεύνηση και της υγείας της συζύγου-πρεσβυτέρας, μια και αυτή επηρεάζεται από την ψυχική πίεση του ιερέα συζύγου της, αλλά καί τον επηρεάζει αντίστροφα. Θα ήθελα να εκφράσω τις βαθύτατες ευχαριστίες μου στους αγαπητούς συλλειτουργούς μου, οι οποίοι μου έκαμαν την τιμή να με εμπιστευθούν επειδή αντελήφθησαν τη σημασία της έρευνας, παρέχοντας προσωπικές πληροφορίες και ανοίγοντας κάποιες φορές τα άδυτα της ψυχής τους. Για αυτούς καταβλήθηκε όλος ο κόπος της εργασίας και σε αυτούς αφιερώνεται.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εκδότης: ΘΕΡΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ISBN_13: 978-960-93-3161-6

Έτος: 2011

Συντελεστής: Θερμός, Βασίλειος, ιερέας

Σελίδες: 282